Leadership and Success

TEREMTSD MEG A SORSOD! VEZETÉS ÉS SIKER.

A boldogsághoz és megelégedettséghez vezető út

A vezetés és siker nem más, mint annak a képessége, hogy a szellemmel átitassuk földi életünk minden tartományát, úgyis, mint a kapcsolatainkat, családi életünket, munkánkat. Akkor vagyunk sikeresek, ha felismerjük, kik vagyunk valójában, elfogadjuk és manifesztáljuk azt.

Vezetővé válni maga az út a sikerhez.

A siker pedig azt jelenti, hogy Önmagunk vagyunk, megvalósítjuk a céljainkat, tehát boldogok és elégedettek vagyunk.

MIÉRT?

Valóban önmagunknak lenni, valamint annak a szükséglete, hogy ezt kifejezzük, együtt egy mély és folyamatos kapcsolatot hoznak létre az univerzum kreatív intelligenciájával. Ez a kapcsolat biztosítja számunkra azt az egyedi és különleges szerepet abban a térben és időben, melyben létezünk.

Az igazi siker, ami felé mozdulunk egyben az életünk célja is – maga a sorsunk.

Mindegy milyen területen szeretnénk sikeresek lenni – munka, párkapcsolat, személyes növekedés, csak akkor járhatunk sikerrel, ha önmagunkból indulunk ki és hozzáférünk legbenső erőforrásainkhoz, azoknak a mentális és érzelmi mintáinknak a megtisztításán keresztül, melyek gátolnak és akadályoznak minket.

HOGYAN?

Az alkalmazott technika a Yogi Bhajan tanításait követő kundalini jógából származik, mely segít megtisztítani a tudatalattit és kontrollálni annak a valóságérzékelésünkre gyakorolt hatását. Csendes és semlegesen nyitott teret teremt bennünk, hogy tisztán érzékelhessük a kreatív teremtő erőnk jeleit, az elménk pedig legfelső énünk kifejező eszközévé válhasson. A kundalini jóga gyakorlása növeli a vitalitást, belső nagyságot és értékeket.

KINEK AJÁNLJUK?

A program mindenki számára nyitott, aki szeretné javítani az életminőségét, valódi megelégedettséget találni az életben és összhangba kerülni valódi önmagával. Azoknak ajánljuk, akik szükségét érzik, hogy visszataláljanak a gyökereikhez, azoknak, akik kezdik megérteni, hogy ők alkotják a magját annak a rezgésrendszernek, melyben élnek.

Ezért a TEREMTSD MEG A SORSOD! azoknak szól, akik nem szeretnék az adott körülmények közé szorítani magukat, hanem ők akarják megteremteni azokat a körülményeket, melyek közt jobban ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket.

MIT ADHAT NEKED EZ A PROGRAM?

A program alapgondolata az, hogy segítsen

– megalkotni egy olyan víziót az életeddel kapcsolatban, mely összhangban van azzal, aki valójában vagy

– meghatározni a küldetésedet, mely magában hordozza a víziód lényegét

– megalkotni a stratégiát, mely elvezet a küldetésed beteljesítéséhez

A program segít Neked:

-megérteni jelenlegi helyzetedet: hol tartasz azzal kapcsolatban, aki valójában vagy

-megalkotni a stratégiát, mely magában foglalja a céljaid elérésének végső vízióját, s annak következményeit; mennyi energiát kell belefektetned, milyen áldozatokat kell hoznod és mennyire leszel elfoglalt

-alkalmazni a stratégiát annak érdekében, hogy eljuss onnan, ahol vagy, oda, aki valójában vagy

-megtalálni azokat a személyes eszközöket, melyek támogatnak ezen az úton

A Nyitott Szemináriumok a Sadhana Singh és Puran Sukh Kaur által alapított Waldzell Vezetőképző Intézet programja. (waldzell.org) Az Intézet célja, hogy közvetítse a Yogi Bhajan által tanított kundalini jóga ismeretét és tapasztalatát a vezetés, kiválóság, bőség és siker területén.

LEADERSHIP AND SUCCESS
The Path to Happiness and Fulfillment

To strive  for  leadership and success  is a process  to bring practically  the spirit  in every
earthly realm, such as relationship, family,  job. We are successful, when we realize who
we are, accept it and manifest it. Leadership is the path to make us successful. Success
means, to be who we are and to manifest our purpose, so we can be happy and satisfied.

WHY?

To  be  who  we  are  and  the  need  to  express  it,  together,  establish  a  deep  and  constant
connection with  the  flow of creative  intelligence of  the Universe. This connection sustains our
unique  and  precious  role  in  the  space  and  time  in which we  exist.  The  true  success we  are
moving towards is at the same time the purpose of our life – our destiny.
No matter  in which area we want  to be successful – work,  relationships, personal growth, we
can only succeed by starting  from ourselves and by accessing our deepest  resources  through
the cleansing of our mental and emotional patterns that block and hinder us.

HOW?

The applied techniques derive from Kundalini Yoga taught by Yogi Bhajan. They help to cleanse
the subconscious and  to control  its  influence on  the perception of reality. This creates a space
of silence and a neutral openness so  that  the signs of  the creative essence can be clearly  felt
and  the mind  can  be  the  expressive  tool  for  the  higher  self.  The  practice  of  Kundalini  Yoga
increases vitality, vastness and values.

FOR WHOM?

The  program  is  for  everyone  who  wants  to  improve  his/her  quality  of  life  and  find  real
satisfaction, being coherent with his/her real Self. It is for those, who feel the urge to look back
to  their basic origin,  for  those, who start  to understand,  that  they are  the nucleus of  the whole
vibratory effect in which they live. Therefore CREATE YOUR DESTINY is for those, who do not
want to squeeze themselves in the given circumstances, but want to create the circumstances,
in which they can better manifest their potential.

WHAT CAN IT GIVE TO YOU?

The program is designed along the idea to help you create a vision of your life, which is inline of
who you are, to create a mission, which holds the core of your vision and a strategy to arrive
there. The four-step program will help you to:

•  Understand your actual position: where you are in relationship to who you are
•  Create a strategy that considers the final vision of achieving your goals and the
consequences of it: the amount of energy you have to put in it, what to compromise and
how busy you will be
•  Apply a strategy to reach from where you are to who you really are
•  Find the personal tools to support you in this journey

“Happiness cannot reach you if you don’t realize who you are.”
Yogi Bhajan

The Open Seminars are an initiative of the Waldzell Leadership Institute, which was founded by Sadhana Singh and Puran Sukh Kaur to provide knowledge and experience of Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan in the fields of leadership, excellence, prosperity and success